Euskera 2009, 2-1.zatia "Ikasteredu elebidunak eta euskararen iker (molde) berriak"

					##issue.viewIssueIdentification##

2009an Euskera agerkaria berriztatu eta kalitate zein homologazio irizpideetan urrats batzuk egin dira, batik bat, garaiko aldizkari zientifikoen esparruko estandarizazio mailetara egokitzeko. Aro berria “Ikasteredu elebidunak eta euskararen iker(molde) berriak” zenbaki monografikoak abiatu du. Bertan parte hartu dute: Alaitz Alegria, Margareta Almgren, Ane Amorrortu, Andoni Barreña, Leire Beloki, Leire Diaz de Gereñu, Diego Egizabal, Marijose Ezeizabarrena, Eneritz Garro, Iñaki Garzia, Ines Garzia-Azkoaga, Itziar Idiazabal, Luis Maria Larringan, Ibon Manterola, Ane Ortega, Arantza Ozaeta, Karmele Pérez, Matilde Sainz, Josune Zabala eta Larraitz Zubeldia.

Argitaratuta: 2010-07-30

Edizio osoa