Ebaluatzaileentzako irizpideak

Aurkeztutako originalek kanpoko kide anonimoen ebaluazio prozesu zorrotza jarraituko dute, itsu bikoitzarena alegia (PEER REVIEW sistema). Prozesu honen bidez, ebaluatzaileen pribatutasuna eta independentzia, ebaluazio-epeak errespetatzea eta ebaluatzeari uko egiteko aukera bermatzen dira. Ebaluatzaileek eskuizkribuaren kalitate zientifikoari buruzko txosten arrazoitua emango dute eta argitaratzea ala ez gomendatuko dute, Idazketa kontseiluak kontuan hartuko duena.

  • Euskera ikerketa aldizkariak protokolo-orri bat jartzen du ebaluatzaileen eskura, eskuizkribuen berrikuspen prozesua hobetzeko eta errazteko. Argitalpen gardentasunaren froga gisa, Euskera ikerketa aldizkariak protokoloa publiko egiten du, egileek izango duten ebaluazioaren alderdiak ezagut ditzaten.
  • Ebaluatzaileek artikuluaren jakintza-esparruan ezagutza eta esperientzia izango dute eta lana aztertzeko ahalmena dutela uste badute, orduan soilik, bete beharko dute beren funtzioa. Ebaluazio-epeak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute. Ezezkoa gertatuz gero, aldizkariko idazkaritzari jakinaraziko diote ahalik eta epe laburrenean. Konfidentzialtasun-konpromisoa hartuko dute, prozesu osoan zehar ezin izango baitute artikuluaren edukia hirugarren bati ezagutarazi. Ebaluazio-prozesuarekin lotutako edozein galderatarako baimendutako solaskide bakarrak aldizkariko zuzendaria eta editoreak dira.
  • Ebaluazioa egitea onartu ondoren, ebaluatzaileek artikuluaren berrikuspen objektibo, tekniko eta eraikitzailea egingo dute. Berrikuspen-prozesuan ebaluatzaileen zeregina da: artikuluak aldizkariaren berrikuspen-politikaren ezaugarriak betetzen dituela egiaztatzea. Aldizkariko editoreak sortutako peer review formularioa bete behar dute, egileari eskuizkribua berrikusteko iruzkinak gehituz: lana argitaratzeko edota hobetzeko iradokizunak, hobekuntzak edo beharrezko oharrak. Halaber, editoreentzako isilpeko iruzkinak egin ahal izango dituzte: eskuizkribuaren kalitateari eta onargarritasunari buruzko beste edozein gogoeta, edo egileari helarazi nahi ez dioten edozein iruzkin.
  • Ebaluatzaileek euren txostenak entregatzeko epe bat izango dute, eta horiek errespetuzkoak eta eraikitzaileak izan beharko dira. Kontseiluak, bi ebaluazioak bat ez datozenean edota beharrezkotzat jotzen duenean, kanpoko hirugarren ebaluatzaile batengana jo dezake.
  • Kanpo ebaluatzaileen txostenak egileei bidaliko zaizkie, ager daitezkeen oharrak kontuan hartu eta moldaketak egin ditzaten. Azken bertsioa dagoenean, kontseiluak erabakiko du, txosten horiek oinarri hartuta, argitaratu ala ez.
  • Egileak bere artikulua onartu edo baztertu den adierazten duen jakinarazpena jasoko du ahalik eta epe laburrenean. Aldi berean, argitaratzeko gutxi gorabeherako epearen berri eman daiteke. Azkenik, egileei gogorarazten zaie erabakiaren oinarria aldizkariarekiko duten egokitasunari dagozkionak direla: originaltasuna, garrantzia, kalitate metodologikoa eta aurkezpena edo estiloa.
  • Proben zuzenketa Idazketa kontseiluak bideratuko du edo egileari bidaliko zaizkio, eskatuz gero, aurrez zehaztutako epean itzuli ahal izateko. Epea betetzen ez bada, zuzenketak ez dira onartuko. Artikulua argitaratu ondoren, egileak aldizkariaren ale bat jasoko du gutxienez, eta bertsio digitala.