Argitalpen taldea

Idazketa kontseilua

 • Burua: Andres Urrutia – Euskaltzainburua
 • Idazkaria: Adolfo Arejita – Euskaltzaindiaren idazkaria

Kideak:

 • Mixel Aurnague – CNRS. Paris
 • Eneko Bidegain – Mondragon Unibertsitatea. Arrasate/Mondragon
 • Jean-Baptiste Coyos – Euskaltzaindia. Baiona
 • Eba Gaminde – Deustuko Unibertsitatea. Bilbo
 • Asun Garikano – Euskaltzaindia. Vitoria-Gasteiz
 • Patxi Juaristi – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Leioa
 • Patxi Salaberri Zaratiegi – Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP). Iruñea/Pamplona

Aholku batzordea

 • Olga Anokhina – CNRS. Paris
 • Miren Azkarate – Euskaltzaindia
 • Joxe Azurmendi – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Donostia
 • Xarles Bidegain – Paueko eta Aturri herrialdeetako Unibertsitatea. Baiona
 • Herve le Bihan – Rennes-eko Unibertsitatea 2. Rennes
 • Josu K. Bijuesca – Deustuko Unibertsitatea. Bilbo
 • Gidor Bilbao – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz
 • Ana Isabel Boullón Agrelo – Santiago de Compostela-ko Unibertsitatea
 • Iñaki Camino – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Vitoria/Gasteiz
 • Philippe Chareyre – Paueko eta Aturri herrialdeetako Unibertsitatea. Paue
 • Jeroen Darquennes – Namur-eko Unibertsitatea. Belgika
 • Benaset Dazéas – Lo Congrès permanent de la lenga occitana. Paue
 • Ana Etxaide – Nafarroako Unibertsitatea. Iruñea/Pamplona
 • Jose Ramon Etxebarria – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Bilbo
 • Maite Etxenike – Valentziako Unibertsitatea. Valentzia
 • Pilar García Mouton – Profesora ad honorem ILLA-CSIC. Madril
 • Eugène F.-X. Gherardi – Università di Corsica Pasquale Paoli. UMR CNRS LISA. Corsica
 • Patxi Goenaga – Euskaltzaindia.
 • Ricardo Gomez – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz
 • Manuel Gonzalez – Real Academia Galega. A Coruña
 • Martin Haase – Bamberg-eko Unibertsitatea. Alemania
 • Berhard Hurch – Graz-ko Unibertsitatea. Austria
 • Jose Ignazio Hualde – Illinois-eko Unibertsitatea. Estatu Batuak
 • Itziar Idiazabal – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz
 • Joseba Intxausti (†) – Euskaltzaindia.
 • Iñaki Irazabalbeitia – Elhuyar Fundazioa. Usurbil
 • Jacinto Iturbe – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Leioa
 • Xabier Itzaina – CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux. Bordele
 • Jabier Kaltzakorta – Deustuko Unibertsitatea. Bilbo
 • Joseba Andoni Lakarra – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz
 • Jon Landaburu – CNRS. Paris
 • Alberto Loizate – Basurtuko Ospitalea. Bilbo
 • Juan Madariaga – Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP). Iruñea/Pamplona
 • Joan Martí – Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica. Bartzelona
 • Jèp de Montoya – Institut d´Estudis Aranesi. Vielha (Lhèida)
 • Eneko Oregi – Eusko Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz
 • Jon Ortiz de Urbina – Deustuko Unibertsitatea. Bilbo
 • Rosa Miren Pagola – Deustuko Unibertsitatea. Bilbo
 • Jose Antonio Pascual – Real Academia Española. Madril
 • Andoni Sagarna – Euskaltzaindia.
 • Ibon Sarasola – Euskaltzaindia.
 • Ana Toledo – Euskaltzaindia.
 • Miriam Urkia – UZEI. Donostia
 • Hans Van der Velde – Fryske Akademy / Utrecht University. Leeuwarden (Netherland)
 • Mikel Zalbide – Euskaltzaindia.
 • Juan Jose Zubiri – Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP). Iruñea/Pamplona