Euskera 2021, 66

					##issue.viewIssueIdentification##

Ikerketa zenbaki honetan Akademiaren jakintza-esparru batzuetako ikerketak argitaratu dira: literatura, soziolinguistika, onomastika eta exonomastika, gramatika, lexikografia, dialektologia, bidegileen biografiak eta abar. Halaber, egile hauek idatzi dituzte beren lanak: Naroa Anabitarte, Ane Beloki, Garbiñe Bereziartua-Beñat Muguruza, Josu Larrañaga, Jon Mentxakatorre, Juan Carlos Odriozola, Eguzki Urteaga eta Lontzo Zugazaga.

Argitaratuta: 2022-04-28