Euskera 2019, 64, 2, 1

					##issue.viewIssueIdentification##

Zenbaki honetan Akademiaren jakintza-esparru batzuetako ikerketak argitaratzen dira: literatura, soziolinguistika, onomastika eta exonomastika, gramatika, lexikografia, dialektologia eta euskararen historia. Halaber, egile hauek idatzi dituzte beren lanak: Jean-Baptiste Coyos, Andres Iñigo eta Paskual Rekalde, Josu Larrañaga, Gotzon Lobera, Iñaki Iurrebaso eta Mikel Navascués, Irantzu Oyarzabal, Iker Salaberri, Patxi Salaberri Muñoa, Ekaitz Santazilia eta Mikel Taberna, eta Lontzo Zugazaga.

Argitaratuta: 2020-05-30