Euskera 2009, 2-2.zatia "Gerra Zibila eta Euskal Literatura"

					##issue.viewIssueIdentification##

Euskaltzaindiak 2009an "Espainiako Gerra Zibila eta euskal literatura" jardunaldia egin zuen. Zenbaki honetan jardunaldi hartatik eratorritako edukiak argitaratzen dira. Egileak honako hauek dira: Iñaki Aldekoa, Ur Apalategi, Jean Haritschelhar, Jon Kortazar, Mari Jose Olaziregi, Iratxe Retolaza, Ana Toledo eta Patri Urkizu.

Argitaratuta: 2010-11-30

Edizio osoa