Euskera 2017, 62, 2

					##issue.viewIssueIdentification##

Zenbaki honetan Akademiaren ikerketa-esparru batzuetako artikuluak argitaratzen dira: soziolinguistika, exonomastika, toponimia, literatura eta gramatika. Halaber, egile hauek beren lanak idatzi dituzte: Gidor Bilbao, Jose Luis Erdozia, Edurne Etxebarria eta Juan Carlos Odriozola, Roberto González de Viñaspre, Jone Goirigolzarri eta Xabier Landabidea, Oliber Foix, Guillermo Herráez, Miren Ibarluzea eta Libe Mimenza.

Argitaratuta: 2018-09-30