Andres M. Urrutia Badiola. «Normativitat, (re)estandardització I glotopolítica: Noves Mirades Des De La sociolingüística Catalana». Euskera Ikerketa Aldizkaria, libk. 1, zenb. 69, 2024(e)ko apirilakaren, or. 279-82, doi:10.59866/eia.v1i69.281.