[1]
Andres M. Urrutia Badiola, «Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica: Noves mirades des de la sociolingüística catalana», EIA, libk. 1, zenb. 69, or. 279–282, apr. 2024.