Andres M. Urrutia Badiola (2024) «Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica: Noves mirades des de la sociolingüística catalana», Euskera ikerketa aldizkaria, 1(69), or. 279–282. doi: 10.59866/eia.v1i69.281.