Ainhoa Leyaristi Oñederra (2024) «Hizkuntza Garapeneko Nahasmenduaren adierazle bila euskal hiztunen ahotan: izen- eta aditz-morfologiaren erabilera», Euskera ikerketa aldizkaria, 1(69), or. 161–205. doi: 10.59866/eia.v1i69.277.