Miren Artetxe Sarasola, Garbiñe Bereziartua Etxeberria eta Naroa Burreso Pardo (2024) «Ahozko hizkera informalerako gaitasuna eta harreman-sare informaletako hizkuntza-erabilera: azterketa kuantitatibo bat unibertsitateko gazteen testuinguruan», Euskera ikerketa aldizkaria, 1(69), or. 49–78. doi: 10.59866/eia.v1i69.274.