Maddi Aiestaran Iparragirre (2024) «Beasaingo gazte-hizkera aztergai: testuinguruaren eragina kode-alternantzian», Euskera ikerketa aldizkaria, 1(69), or. 11–47. doi: 10.59866/eia.v1i69.272.