Andres M. Urrutia Badiola. 2024. «Normativitat, (re)estandardització I glotopolítica: Noves Mirades Des De La sociolingüística Catalana». Euskera Ikerketa Aldizkaria 1 (69):279-82. https://doi.org/10.59866/eia.v1i69.281.