Miren Artetxe Sarasola, Garbiñe Bereziartua Etxeberria, eta Naroa Burreso Pardo. 2024. «Ahozko Hizkera Informalerako Gaitasuna Eta Harreman-Sare Informaletako Hizkuntza-Erabilera: Azterketa Kuantitatibo Bat Unibertsitateko Gazteen Testuinguruan». Euskera Ikerketa Aldizkaria 1 (69):49-78. https://doi.org/10.59866/eia.v1i69.274.