Urreta, I. (2021). Euskararen ahoskera hizkera-maila ezberdinetan: aldagarritasuna aztertzen . Euskera Ikerketa Aldizkaria, 2(65), 625–657. https://doi.org/10.59866/eia.v2i65.40