Andres M. Urrutia Badiola. (2024). Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica: Noves mirades des de la sociolingüística catalana. Euskera Ikerketa Aldizkaria, 1(69), 279–282. https://doi.org/10.59866/eia.v1i69.281