(1)
Duhalde, M. Fontes Linguae Vasconum: 50 Urte: Ekarpen Berriak Euskararen Ikerketari = Nuevas Aportaciones Al Estudio De La Lengua Vasca [...]. EIA 2021, 2, 661-667.