(1)
González de Viñaspre, R. Arabako Zalla Ibai-Izenak Nozitu Duen Itxuragabetze-Prozesua. EIA 2021, 2, 401-443.