[1]
Andres M. Urrutia Badiola 2024. Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica: Noves mirades des de la sociolingüística catalana. Euskera ikerketa aldizkaria. 1, 69 (apr. 2024), 279–282. DOI:https://doi.org/10.59866/eia.v1i69.281.